Geschiedenis

De grondleggers van wat vandaag De Grave-Antverpia heet, werden beiden in de jaren 40 van de 20e eeuw opgericht.

Het bevrachtingskantoor De Grave werd door stamvader Guillaume als Bevrachtingskantoor Guillaume De Grave opgericht in 1941, nadat hij, als Antwerpse slagerszoon op het Zuid, eerst enkele jaren het vak van binnenvaartbevrachter geleerd had bij een ander Antwerps bevrachtingskantoor (E.Hensenne).

Rond diezelfde tijd werd Agence Maritime Antverpia opgericht, welke, als logistiek dienstverlener naar het (vooral Duitse) achterland, zich eveneens ging bekwamen en specialiseren in de binnenvaart, nadat de oprichtende familie Dasbach eerder actief was geweest in het Rotterdamse in de vroege 20e eeuw.

Reeds in 1949 vervoerde De Grave haar eerste lading wit zand vanuit de Belgische Kempen naar Noord-Frankrijk, een activiteit die ook later werd verdergezet toen zonen Fernand (in 1950) en Herman (in 1961) het bedrijf vervoegden.

Agence Maritime Antverpia vergrootte in 1956 haar activiteiten in België door het oprichten van een eigen kantoor te Luik, om aan de vraag van de industrie en (voornamelijk) de sterk uitbreidende kalksteengroeves langsheen de Maas te voldoen. De positieve evolutie stokte echter in 1963. Tijdens de strenge winter lagen alle schepen die bij Agence Maritime Antverpia onder contract waren noodgedwongen stil wegens ijsvorming. Kort daarna dienden de eigenaars het bedrijf te verkopen aan de Duitse Stinnes-groep, welke later (vanaf 1971) tot Rhenus-Antverpia N.V. vervelde, en welke vanaf 1967 voor de Gentse staalindustrie het vervoer van kolen, ertsen en mineralen voor haar rekening nam.

 

 

 

De activiteiten van De Grave namen in de jaren ’60 een hoge vlucht, en middels oprichting van een bijkantoor te Duisburg (1968) en Rotterdam (1975) kende het bedrijf een internationale expansie. Ook bijkomende logistieke dienstverlening (expeditie, douane- en agenturen-activiteiten) werden ontwikkeld naast een zeer actieve aanwezigheid op de (in die dagen door de overheid gereguleerde) Schippersbeurs.

In de jaren ’70 en ’80 ontwikkelden beide bedrijven zich verder in de binnenvaart, waarbij Rhenus Antverpia zich ook ging toeleggen op de duwvaart. Dankzij haar sterke aanwezigheid in de grootindustrie (staal, energie, cement, meststoffen) nam het bedrijf hierin een leidende positie. In 1988 vierde Guillaume De Grave zijn 80-jarig bestaan, waarbij hij dan haast 60 jaar in de binnenvaart actief was.

In 1993 zag de familie De Grave de mogelijkheid haar succesvolle bedrijf te laten overnemen door (eveneens) een Duitse aandeelhouder. De reeds zeer lang in de Rijnvaart actief zijnde groep Haniel werd zo eigenaar van De Grave, maar bleef steeds de (in 1975 ontworpen) Spoetnik-vlag voeren voor de onderneming.

Om, in het kader van de liberalisering van de binnenvaartmarkt, en het beëindigen van het verplichte beurs-systeem in 1998 het hoofd te bieden, besloten de Duitse eigenaars van Antverpia en De Grave in 1997 een joint-venture onderneming boven de doopvont te houden – De Grave-Antverpia was geboren.

In 2019 werd het nieuwe logo, huisstijl en website voorgesteld:

 

Het nieuwe geïntegreerde logo 2019

 DeGraveAntverpia_logo_RGB
Contacteer ons

Tel.:   +32 3 213 43 43
Fax : +32 3 213 43 00

Onze hoofdzetel

De Grave-Antverpia B.V.
Schomhoeveweg 15
B-2030 Antwerpen
BTW nr. BE 0414 902 256

Kantoor Luik
Rue de la Cale Sèche 39
B-4684 Haccourt (Luik)