Operationele en commerciële informatie

Onze drie kantoren beschikken over de nodige vergunningen,uitgereikt door de F.O.D. Mobliteit en Vervoer, van vervoercommissionair, en vervoermakelaar volgens de wet van 26 juni 1967 en het KB van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar.

In januari 2005 behaalde De Grave-Antverpia voor haar kwaliteitsmanagementsysteem voor het vervoer van goederen en het verzorgen van logistieke diensten over de binnenwateren het ISO 9001:2008 certificaat. Een kopie van dit certificaat vindt u hier

 

Om uw transporten van niet gevaarlijke afvalstoffen te kunnen vervoeren, zijn wij voor Vlaanderen bij OVAM als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd onder het nummer 9563/R/7184, voor Wallonië bij het Office Wallon des Déchets onder het nummer 2010-05-11-03 en voor Nederland bij NIWO, Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie onder het nummer BU510177VXXX. Klik op de respectievelijke nummers voor een kopie van het certificaat

Wij beschikken eveneens over de nodige certifcatie voor de bevrachting van diervoeders en/of te verwerken nevenstromen via de binnenvaart voor rekening van derden of eigen rekening en voor de bevrachting van diervoeders en/of te verwerken nevenstromen via de zeevaart. FCA certificaat

Voor al onze transporten gelden naast de specifiek gemaakte afspraken, eveneens onze algemene voorwaarden in zoverre deze niet in strijd zijn met de specifiek voor uw transport afgesproken condities.