Bevrachting Luik

De haven van Luik en ons kantoor

De haven van Luik is de derde West-Europese binnenlandse haven (na Duisburg), met een jaarlijkse binnenvaarttrafiek van +/- 15 miljoen ton. Aan de samenvloeiing van het Albertkanaal (belangrijkste binnenvaartweg in België) en de Maas, biedt de haven van Luik a lle mogelijkheden van aangepaste terreinen, moderne infra– en suprastructuur van een moderne haven. Omwille van de achteruitgang van de staalindustrie worden nu alle middelen gebruikt om multimodale platforms uit te bouwen, gaande van ontvangst van kleine zeeschepen tot de distributie met alle transportmodi.

Kantoor De Grave-Antverpia, Luik-Herstal

Na de tweede Wereldoorlog was er een sterke expansie van de exporten van de steengroeven langs de Maas. Door het bestaande DRB-regime moesten de binnenlandse transporten via de beurs in Luik worden bevracht.

Agence Maritime Antverpia N.V. heeft deze trend van nabij gevolgd en besloot daarom in 1956 een eigen kantoor in Luik te openen. Van oudsher tot op heden zijn de grote opdrachtgevers terug te vinden in de sector steengroeven.

Na de binnenvaartstaking van twee maanden in 1975 werden ook de reizen naar Nederland verplicht via de beurzen te lopen. Deze exportmarkt is beduidend groter dan de binnenlandse markt.

Na de liberalisering van de beursbevrachtingen in december 1998, had iedereen de kans om zelf vrij het vervoer te regelen en door haar jarenlange aanwezigheid in Luik heeft De Grave-Antverpia zich op verschillende goederenstromen kunnen specialiseren. Een grotere diversificatie van goederensoorten drong zich op.

Onze activiteiten zijn vooral gericht op :

  • bevrachting per reis, in huur of op termijn;
  • transportovername voor alle vervoer op de West-Europese waterwegen;
  • alle andere logistieke diensten

Contact

Omze medewerkers in Luik helpen u graag verder !
Faxnummer +32 2 240 06 23

Sabine Tychon Telefoonnummer : +32 4 256 50 51     e-mail
Valérie Drooghaag Telefoonnummer : +32 4 256 50 53     e-mail